Σχεδιάζουμε προϊόντα,
με κέντρο τον άνθρωπο.

Συνδυάζουμε την στρατηγική, το design και την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές και λύσεις.
Ψηφιακή σήμανση, Διαδραστική Τηλεόραση,
Mobile & Tablet App, Infokiosk
Διαχείρηση Wifi, Διαφημιστικές καμπάνιες,
Cross Selling
Σύστημα ποντοδότησης
και Επιβράβευσης πιστότητας
Πωλήσεις μέσω smartphone, tablet ή laptop,
Kitchen Monitor
Έρευνες, ερωτηματολόγια
και λεπτομερή στοιχεία.
Διαχείριση επισκεπτών
και στατιστικών συνεδρίου.
Διαχείρηση κοινού, καταγραφή ψηφοφόρων
& αιτημάτων
Διαχείρηση, οργάνωση
& καταγραφή πελατολογίου