The Olivar Corfu Suites

The Olivar Corfu Suites

Ευχαριστούμε που επιλέγετε το σύστημα OCG360! Η επιλογή της έξυπνης διαδραστικής τηλεόρασης είναι μια επιλογή που προσφέρει στους επισκέπτες σας άπειρες δυνατότητες από προβολή όλου του directory of services του ξενοδοχείου έως online εφαρμογές όπως youtube, google search και άλλες πολλές υπηρεσίες.

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

  • Date 27/07/2021
  • Tags Interactive TV, OCG360

Related Projects