North Santorini

North Santorini

Τα North Villas επιλέγουν το Safe Hotel και την OCG360 εξυπηρετώντας τους πελάτες τους ανέπαφα! Mobile application των ξενοδοχείων, QR Codes, Concierge, Self Check in, Reservations, Ordering, Wifi provider/hotspot, Promotion και Surveys είναι όλα όσα έχουν επιλέξει ώστε να παρέχουν στπυς επισκέπτες τους υψηλών απαιτήσεων υπηρεσίες όπως επιστάσσει η εποχή!

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας!

Είμαστε δίπλα σας!

  • Date 07/06/2021
  • Tags Interactive TV, OCG360, Ordering System, Reservation System, Self Check In, Weefee Wifi Hotspot

Related Projects