Holiday Inn

Holiday Inn

Το Holiday Inn επιλέγει να προσφέρει στους επισκέπτες του τις μοναδικές υπηρεσίες της OCG360. Το ξενοδοχείο Holiday Inn επιλέγει Digital Signage με ανέπαφη πληροφόρηση σε διάφορους χώρους του ξενοδοχείου!

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε OCG360!

  • Date 28/01/2020
  • Tags OCG360

Related Projects