Cretan Dream Royal Hotel

Cretan Dream Royal Hotel

Το Ξενοδοχείο Cretan Dream επιλέγει mobile Application, 2 κανάλια πληροφόρησης Infochannels και φυσικά το μοναδικό πακέτο Safe Hotel με Ordering και Reservations System, QR Codes, Self Check in, Wifi provider, Promotion, Surveys!

Πολύ πεήφανοι και για αυτή μας τη συνεργασία!

Σας ευχαριστούμε πολύ για την Εμπιστοσύνη σας!

  • Date 07/06/2021
  • Tags Infochannels, OCG360, Ordering System, Reservation System, Self Check In, Weefee Wifi Hotspot

Related Projects