Amathus travel services

Amathus travel services

Το γνωστό ταξιδιωτικό γραφείο, μας ανάθεσε την κατασκευή της ιστοσελίδας του. Ένας ιστότοπος παρουσίασης της εταιρείας αλλά κυρίως ένα ισχυρό εργαλείο ευρέσεως ταξιδιωτικών πακέτων με άμεση προτεραιότητα στο booking system.

Booking System Development
Η ιδιαιτερότητα του project ήταν η σύνδεση της προβολής των πακέτων της εταιρείας με τη φόρμα κρατήσεων της Entrada. Έτσι δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προβολής, διαχείρισης, προώθησης και πώλησης των τουριστικών υπηρεσιών της Amathus Hellas, με μηχανές αναζήτησης, κατηγοριοποίηση των πακέτων, αναλυτική προβολή ξενοδοχείων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στο layout ακολουθώντας πιστά την εταιρική ταυτότητα της Amathus.

Μία από της προτεραιότητές μας, για την σχεδίαση της ιστοσελίδας, ήταν και η δυνατότητα εύκολης πλοήγησης του επισκέπτη. Η ιστοσελίδα είναι responsive σε όλες τις συσκευές.

  • Client Amathus travel services
  • Date 04/09/2015
  • Tags Graphic Design, Web design
  • URL View Project

Related Projects