ΜΕΛΙ & ΛΑΔΙ

ΜΕΛΙ & ΛΑΔΙ

Εστιατόριο Ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στη Γλυφάδα

Εταιρική ταυτότητα

Αποτέλεσμα μιας ευχάριστης συνεργασίας με τo αρχιτεκτονικό γραφείο των Toom Tran και Άρτεμις Ψυχιά, καθώς επίσης και με την κατασκευαστική εταιρεία Team s.a.
Το project βασίστηκε με πρωταρχικό στόχο να θυμίζει παλαιά Ελληνική τυπογραφία, δίνοντας όμως μια σύγχρονη δυναμική.

Κινηθήκαμε σε γεωμετρικές φόρμες και βασιστήκαμε σε μοτίβα της δεκαετίας του ’60. Τα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε είναι γαιώδη που συνάδουν άριστα με τον τίτλο της επιχείρησης.
Το λογότυπο παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα του να διαβάζεται και με τη περιστροφή του σε 180 μοίρες, αφού υπήρχε και ο επιχειρηματικός προσανατολισμός για την εμπορία των δύο εκλεκτών ειδών, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς.

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές στο μενού και στο packaging έγιναν με τις ίδιες αρχές.
Κρατήσαμε απλές φόρμες που υποστηρίχθηκαν από γεωμετρικά μοτίβα και γραφιστικές απεικονήσεις των θεματικών ενοτήτων.

  • Client ΜΕΛΙ & ΛΑΔΙ
  • Date 12/02/2016
  • Tags Graphic Design

Related Projects